Garantie

Garantie
De garantieduur verschilt per fabrikant en per product. Zolang als u garantie heeft op een product, garandeert de fabrikant of importeur dat het product bij normaal gebruik goed blijft werken. Als een product kapot gaat terwijl u er nog garantie op heeft, zullen wij eerst proberen het kosteloos te repareren of vervangen. Lukt dit ons niet binnen een redelijke termijn, dan zullen wij u (een deel van) het aankoopbedrag vergoeden.

Garantievoorwaarden
In de garantievoorwaarden bij de geleverde producten staat vermeld wat uw rechten en plichten zijn tijdens en na de garantieperiode. Geen enkele bepaling in de garantievoorwaarden mag uw wettelijke rechten beperken.

Geen garantie
Defecten veroorzaakt door normale slijtage, geweld van buitenaf (zand-, val- of vochtschade), verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud vallen niet onder de garantie.

Vervangend product
Als het niet lukt om het defecte product binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij u een nieuw, gelijkwaardig product aanbieden. We vervangen het product ook als dat voordeliger is dan reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel. Het leveren van een vervangend product binnen de garantieperiode kost u niets. De aankoopprijs van het vervangende product kan verschillen van de prijs van het oorspronkelijke product; het verschil wordt niet in rekening gebracht of aan u uitbetaald.

Verkopersgarantie
Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die u als consument mag hebben.

Uw rechten tijdens de garantieperiode

Deel van het aankoopbedrag vergoed 
Wij betalen u een deel van de aankoopprijs terug als het repareren van uw product onredelijk lang of veel langer heeft geduurd dan vooraf is opgegeven en als u daarvan teveel overlast van hebt ondervonden. Als repareren of vervangen niet lukt binnen een redelijke termijn, krijgt u het aankoopbedrag terug.

Het gehele aankoopbedrag vergoed 
Als wij het defecte product niet kunnen repareren of vervangen binnen een redelijke termijn, krijgt u het aankoopbedrag terug.

Consument Herroepingrecht
U kunt gebruik maken van uw herroepingrecht na aankoop. Het modelformulier voor herroeping (staat hier) vul dit in en wij reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen 2 werkdagen.

U heeft geen herroepingrecht bij een consumentenkoop betreffende:
Producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals etenswaren met een beperkte houdbaarheidsdatum. De producten niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Dit laatste geldt voor veel producten van CBD expert. Als u te ver gaat in het uitproberen van onze producten en er is schade ontstaan dan moet u dit gebruik vergoeden.