Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

CBD-Expert
Trompet 1715
1967 DB Heemskerk
Nederland

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):Besteld op (DD-MM-YYYY) :

 

Bestelnummer :

 

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

Naam/Namen :

 

Adres :

 

IBAN Rekeningnummer:

 

Datum(DD-MM-YYYY):

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.